Tietosuojaseloste

Tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.

1. Rekisterinpitäjä

Huiskula Oy (y-tunnus 0576858-8)
Huiskulantie 52
20380 Turku
Puh. 050 440 8515

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö

Eppu Rantanen
20380 Turku
Puh. 040 750 0944
Email: eppu.rantanen@huiskula.fi

3. Rekisterin nimi

Turun Venevarasto Oy:n asiakasrekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin sekä tilastointiin. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja: rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, veneen nimi, veneen rekisterinumero, asiakasnumero, laskutustiedot ja asiakassuhteeseen liittyvät muut tiedot esim. tieto rekisteröidyn kanssa käydyistä keskusteluista sekä web-lomakkeiden täytöistä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä itseltään asiakastietolomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla, kasvokkain tavattaessa sekä palveluiden käyttämisen yhteydessä ilmenevistä tiedoista.

8. Evästeet

Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteeseesi hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Voimme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita myös tilastollisiin tarkoituksiin kuten koostaaksemme tilastoja verkkosivujen käytöstä
ymmärtääksemme, kuinka käyttäjät käyttävät verkkosivuja ja parantaaksemme käyttäjäkokemusta.
Voit estää evästeiden asettamisen, rajoittaa evästeiden käyttöä tai poistaa evästeet selaimeltasi. Koska evästeet mahdollistavat verkkosivumme toiminnan, evästeiden käytön rajoittaminen saattaa vaikuttaa verkkosivun käytettävyyteen.

9. Tietojen luovutus

Huiskula Oy voi luovuttaa rekisterissä olevia henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksella tai voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain sallimissa rajoissa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Tietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Esimerkiksi, asiakassuhteen päättymisen jälkeen säilytämme tyypillisesti henkilötietoja, jotka ovat tarpeen vaatimuksiin tai kanteisiin vastaamiseksi voimassaolevien vanhentumisaikaa koskevien säännösten mukaisesti. Voimme myös esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa sekä kehittääksemme palveluitamme. Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

11. Rekisterin suojaus

Sähköinen asiakasrekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan Huiskula-konsernissa ja mahdollisten yhteistyökumppanien osalta. Rekisteristä otetaan säännönmukaisesti varmuuskopiot.

12. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella: Huiskula Oy, Eppu Rantanen, PL 5, 20381 Turku. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa Huiskula Oy, Eppu Rantanen, Huiskulantie 52, 20380 Turku. 

Rekisterinpitäjä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon. Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi tulee ottaa kirjeitse yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää Huiskula Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja lain sallimissa puitteissa. Mikäli rekisteröity näin päättää, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluamme.